اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده شهرزاد چوکانلو پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه رجب زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دارو سازی - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مهشاد امیری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه مهاجر پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فرهنگیان هاشمی نژاد مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عارفه باقری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دکترای دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور
ستارگان کنکور رحیمه نیکدل پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
سردرد هنگام مطالعه و روش هایی برای رهایی از آن ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
کم خونی ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
به هدفم چسبیده ام دو دستی ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
زمان رشد است نا امید نشو! ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
تمرکز هنگام مطالعه ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
مرور و تکرار مطالب ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
در زمان مطالعه و امتحان قهوه بخوریم یا نخوریم ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
برنامه ریزی، راز موفقیت دانش آموزان برتر ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
دور خودتان را شلوغ نکنید! ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
سبک یادگیری شما چیست؟ ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
ورزش 1 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
عزم راسخ و کار مداوم در ترویج نماز ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول عربی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول هندسه پایه دهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم تجربی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول تاریخ دهم انسانی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان یازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه یازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی دوازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه 1399 ۲۸ دی ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش

تحصیلات با طعم تعطیلات!
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۰۱ بازدید

تحصیلات با طعم تعطیلات!

  می‌توان شرایطی را فراهم کرد که فرزندان هم در خانه به شرایطی تحصیلی که پیش‌تر در مدرسه داشته‌اند نزدیک شوند؛ شاید قدری سخت باشد […]