اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور ریحانه علی یاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : شیمی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور عسل عطاری پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور مطهره کرامتی پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : زمین شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور سیده کیانا افقهی زاده پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : علوم ورزشی - دانشگاه فردوسی مشهد
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور فاطمه سویزی پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات عربی - دانشگاه دولتی سبزوار
ستارگان کنکور ستاره
ستارگان کنکور یگانه جلالیان پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه دولتی سبزوار

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
سردرد هنگام مطالعه و روش هایی برای رهایی از آن ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
کم خونی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
به هدفم چسبیده ام دو دستی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
زمان رشد است نا امید نشو! ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
تمرکز هنگام مطالعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
مرور و تکرار مطالب دروس ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
در زمان مطالعه و امتحان قهوه بخوریم یا نخوریم ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
برنامه ریزی، راز موفقیت دانش آموزان برتر ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
دور خودتان را شلوغ نکنید! ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
سبک یادگیری شما چیست؟ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
ورزش 1 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
عزم راسخ و کار مداوم در ترویج نماز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول فیزیک پایه یازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول عربی پایه یازدهم انسانی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول نگارش پایه دوازدهم _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول هندسه پایه دهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی پایه دهم تجربی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول تاریخ دهم انسانی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان یازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول ریاضی پایه یازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول حسابان پایه دوازدهم ریاضی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول زیست شناسی دوازدهم تجربی _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت اول ادبیات فارسی پایه دهم _ دی ماه 1399 ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش

آموزش مجازی
  • ۰ دیدگاه -
  • ۷ بازدید

آموزش مجازی

آموزش مجازی، فراگیری خلاقانه ای است که ضمن تغییر در پروسه آموزش و  یادگیری و مدیریت اطلاعات، در گسترش و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش کلیدی و محوری دارد. آموزش مجازی با […]