آزمایشگاه زیست شناسی پایه دهم و تشریح کلیه

کلیه مهم ترین ارگان در تنظیم میزان آب و مواد معدنی در خون و حفظ ثبات داخلی بدن می باشد. میزان آب، نمک و مواد نیتروژن دار (اوره و اسید اوریک) خون توسط کلیه ها با مکانیسمی دقیق کنترل و تنظیم می شود.

روز سه شنبه مورخ 29 بهمن 1397 دانش آموزان پایه دهم کلاس های 103 و 104 به همراه دبیر محترم زیست شناسی سرکار خانم جعفری در آزمایشگاه حضور یافتند و به تشریح کلیه پرداختند.

آنها با بیرون آوردن کلیه از کپسول کلیه با ایجاد یک برش طولی روی آن، به بررسی اجزای داخلی کلیه شامل قسمت قشری، قسمت مرکزی و لگنچه پرداختند.

دیگر بخش های کلیه شامل هرم های کلیه، میزنای و … بررسی و عملکرد کلیه و بخشهای مختلف آن توسط سرکار خانم جعفری شرح داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20