آزمایشگاه زیست شناسی پایه یازدهم و تشریح مغز

دانش آموزان در ساعت آزمایشگاه با اجزای مختلف مغز آشنا شدند.

روز شنبه مورخ 20 مهر ماه 1398 دانش آموزان پایه یازدهم تجربی (کلاس 203) ضمن حضور در آزمایشگاه به تشریح مغز گوساله پرداختند. در ابتدا سرکار خانم جلالی دبیر محترم زیست شناسی، توضیحاتی راجع به نحوه ی کار به دانش آموزان ارائه نمودند و پس از آن دانش آموزان در قالب 5 گروه ضمن تشریح مغز، اجزای مختلف مغز و عملکرد هر جزء را بررسی نمودند.

اجزاء مختلف مغز شامل:

  1. نیم كره های مغز
  2. تالاموس و عقده های عصبی قاعده ای
  3. مغز میانی
  4. پل دماغی
  5. مخچه
  6. بصل النخاع


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2.2/20