آزمایشگاه علوم تجربی 1 – و آزمایش رسوب شناور

روز سه شنبه مورخ 29 بهمن 1397 دانش آموزان پایه دهم کلاس 102 پس از برگزاری کوئیز از مباحث جلسه قبل، در آزمایشگاه حضور پیدا کردند و آزمایش ” رسوب شناور ” را انجام دادند.

آنها با انجام این آزمایش متوجه شدند که برای از بین بردن سختی دائم آب و افزایش قدرت پاک کنندگی، پودر لباسشویی حاوی ماده ” سدیم کربنات” می باشد.

ضمن انجام این آزمایش با مشاهده رسوبی آبی رنگ مس کربنات به انجام یک واکنش شیمیایی ” از نوع جا به جایی دو گانه ” پی بردند.

معادله واکنش انجام شده به شرح زیر است:

CuSO4(aq) + Na2CO3(aq) =  CuCO3(s) + Na2SO4(aq)

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 9.1/20