آغاز اعتکاف علمی در دبیرستان

به منظور مطالعه منسجم و عمیق تر دانش آموزان برنامه اعتکاف علمی و مطالعاتی دانش آموزان در دبیرستان ترتیب داده شد.

روز سه شنبه مورخ 10 مهر ماه 1397 اولین روز اعتکاف علمی در سالن مطالعه ای که به همین منظور در طبقه سوم ساختمان دبیرستان آماده شده است با حضور دانش آموزان در مقاطع و رشته های مختلف علی الخصوص دانش آموزان پایه دوازدهم به سرپرستی مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم علی آبادی در محل دبیرستان آغاز گردید . در این اعتکاف علمی که از ساعت 14:30 آغاز می شود و دانش آموزان طبق برنامه منظم و مشخص که از مشاورین و پشتیبان آموزشگاه دریافت کرده اند تا ساعت 22 شب به مطالعه می پردازند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20