اجرای بیستمین مانور سراسری زلزله همزمان با سراسر کشور

روز چهارشنبه مورخ 7 آذر ماه 1397 همزمان با سراسر کشور بیستمین مانور زلزله در دبیرستان اجرا گردید.

پس از آموزشهای لازم پیرامون چگونگی وقوع زلزله، انواع مصدومیت ها نوع و نحوه امداد رسانی در هر نوع مصدومیت، نحوه پناهگیری صحیح و فضا سازی های متناسب و توجیه همکاران گرامی توسط مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم علی آبادی و جلب همکاری لازم از سوی ایشان، با شنیدن صدای آژیر با همکاری و همراهی همکاران محترم اجرایی، دبیران محترم و کلیه دانش آموزان مانور زلزله انجام گرفت و برخی از انواع امداد رسانی ها بصورت عملی تمرین و اجرا شد.

امید آنکه با برگزاری مانور زلزله در مدارس آموزش های صحیح صورت گیرد تا هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه چون زلزله با خود مراقبتی و امداد رسانی های به موقع، کمترین خسارت را داشته باشیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20