اجرای طرح ربنای قرآنی

من خدایی دارم که در این نزدیکی است

نه در آن بالا ها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد، او مرا می خواند، او مرا می خواهد…

پس خداوند

نه به قدر رویا ها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست

که می بخشد

با توکل بر خدایی که هر چه هست مهربانی و رأفت است و با تأسی به الگوی عبادت و تهجّد فاطمه زهرا (س) و فاطمه معصومه (س) که فاطمه ثانی می باشد و الگو برای تمام آنانی که تقرب می خواهند و آرامش قلبی در کنار یگانه پروردگار عالم، روز شنبه مورخ 16 آذر 1398 اجرای طرح ربنا در دبیرستان آغاز گردید. بدین صورت که تعداد 20 آیه از ربناهای قرآنی مشخص گردید که در آغاز هر هفته یک ربنا بر تابلوی کلاس نوشته می شود و تا پایان هفته باقی خواهد ماند و قبل از شروع درس و بحث آموزش در ساعات درس، همکار محترممان در کلاس آیه را قرائت کرده و دانش آموزان حاضر در کلاس همراهی خواهند نمود و از امام جماعت محترم تقاضا می شود پیرامون آیه در ابتدای هفته توضیح مختصری بیان نمایند و در قنوت قرائت کنند. و همچنین در آغاز هر روز و در مراسم صبحگاه آیه تلاوت خواهد شد.

شایان ذکر است تمامی ربناها نیز به صورت تایپ شده جهت نصب در تابلوی کلاس ها، دفاتر و تقدیم به امام جماعت آماده گردید و در پایان سال مسابقه ای برگزار می گردد و به حافظان تمام آیات مشخص شده، هدایایی به قید قرعه تقدیم می گردد.

 

پروردگارا کسی که در دامان تو پناه گرفت، طعم بی پناهی را نمی چشد.

هر کس که مدد از تو گرفت، بی یاور نمی ماند.

آن که به تو پیوست تنها نمی شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20