اعلام منتخبین شورای دانش آموزی در سال تحصیلی 99 _ 98

از اهداف شورای دانش آموزی می توان به تبادل تجربیات، تفاهم و همدلی بیشتر در مدرسه تحکیم باور های دینی، تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، احترام متقابل و کسب مهارت های اجتماعی در نسل نوجوان می توان اشاره کرد .در این راستا پس از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی، روز پنجشنبه مورخ 2 آبان 1398 صندوق بازگشایی شد و شمارش آراء مأخوذه انجام شد و منتخبین به ترتیب اخذ آراء به شرح ذیل اعلام گردید:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

1.        

خانم شیوا قدریان

پایه دهم تجربی

2.        

خانم ستایش دبیرزاده

پایه دهم تجربی

3.        

خانم فاطمه جان نثار

پایه دهم انسانی

4.        

خانم اسماء غلامی

پایه دهم انسانی

5.        

خانم زهرا علی پور

پایه دهم انسانی

6.        

خانم مائده حسینی

پایه دهم انسانی

7.        

خانم فاطمه قزلی

پایه دهم تجربی

 

به یکایک دختران فعال، با انگیزه و هدفمند و مستعدمان که منتخب دوستان خود در انتخابات شورای دانش آموزی بودند، تبریک عرض نموده و توفیق، سربلندی و پیروزی برایشان آرزومندیم.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20