اقدامات انجام شده در هفته بهداشت و روان

در جهت آشنایی دانش آموزان با بهداشت و سلامت روان اقدامات لازم توسط مشاور محترم دبیرستان سرکار خانم مدنی در هفته بهداشت و روان (18 الی 24 مهر 1397)، انجام پذیرفت:

1 – نصب روز شمار هفته بهداشت و روان در برد مشاوره.

2 – سخنرانی پیرامون بهداشت و سلامت روان در برنامه صبحگاه.

3 – بحث و مشاوره گروهی پیرامون معضلات نوجوانان (مهارت حل مسئله ) در کلاس های درس.

4 – برنامه ریزی و بازدید از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر.

5 – برنامه ریزی بازدید از دانشگاه فردوسی ( کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم ).


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20