انجام آزمایش های کوتاه و جذاب توسط دانش آموزان در هفته ملی آزمایشگاه

دانش آموزان با انجام آزمایشهای جذاب در هفته ملی آزمایشگاه، به خلاقیت خود و دوستانشان کمک کردند.

روز شنبه مورخ 18 آبان 1398 به مناسبت هفته ملی آزمایشگاه، آزمایشهای کوتاه و جذاب توسط دانش آموزان در آزمایشگاه دبیرستان برگزار گردید. این آزمایشها شامل:

√ باران طلایی ( تشکیل بلورهای زرد رنگ و چند وجهی از سرب یدید که نور را مانند طلا بازتاب می کنند)

√ باران رنگی (تشکیل بارانی از رنگ های مختلف با استفاده از ویژگی متفاوت بودن چگالی مواد)

√ نقاشی ابر و باد روی شیر (نمایش نیروهای بین مولکولی، کشش سطحی و …..)

√ مشاهده تشکیل حباب های گاز CO2  به صورت رنگی

√ تأثیر نوشابه بر شیر

√ تأثیر سطح مقطع بر میزان فشار واره بر جسم

√ بررسی قانون فشار در مایعات

√ بررسی قانون پایستگی انرژی

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1.5/20