بازدید آموزشی مشاوره ای جهت انگیزش تحصیلی ویژه رشته علوم انسانی

بازدید های علمی و جمعی مدارس سبب خواهد شد دانش آموزان ضمن تجربه کردن چیزهای جدید بتوانند تجربیات خویش  را به  یکدیگر منتقل نموده و چیزهای جدیدی را فرا گیرند که به صورت فردی قابل دستیابی نیست. این بازدید ها می توانند سوژه هایی برای نوشتن مقاله که آغازی برای تفکر کردن است باشد و یا شروعی برای انجام یک کار پژوهشی گروهی باشد.

روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه 1397 دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم انسانی با همراهی سرکار خانم مدنی مشاور دبیرستان و دبیرکارآفرینی ، با هماهنگی قبلی از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند. بازدید از محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کتابخانه ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی انجام پذیرفت. در این بازدید مسئول آموزش جناب آقای محمد خانی پیرامون رشته های موجود در دانشکده نحوه ورود و نحوه دستیابی به رشته های ارشد و دکتری و استادی دانشگاه فردوسی به ایراد سخن پرداختند. این بازدید بسیار مورد توجه دانش آموزان واقع گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20