بازدید کارشناس مسئول محترم متوسطه موسسه امام حسین (ع) از آموزشگاه

روز سه شنبه مورخ 23 مهر ماه 1398 جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم متوسطه موسسه امام حسین علیه السلام در آموزشگاه حضور یافتند و با مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صبور اسماعیلی دیدار و پیرامون موارد ذیل گفتگو نمودند:

  • آزمون گزینه دو مورخ 19 مهر ماه
  • تحلیل و بررسی نتایج آزمون
  • چگونگی روند سالن مطالعه

سپس در کلاسهای درس پایه دوازدهم حضور یافتند و صحبتهای دانش آموزان و نظرات ایشان پیرامون وضعیت کلاسی و آموزشی و ….. را جویا شدند و راهکارهای عملی جهت پیشرفت در آزمون های بعدی و انشاءالله موفقیت در کنکور را ارائه نمودند.

در ادامه حضور ایشان در آموزشگاه، با دبیران ارجمند دیدار نمودند و پیرامون موارد ذیل گفتگو نمودند:

  • ارائه نظرات دانش آموزان در کلاس و بازخورد آن به دبیران محترم
  • ارائه راهکارهای عملی جهت برخی دروس و رشد در آزمون های بعدی گزینه دو
  • برگزاری کلاس های جمع بندی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20