بررسی کارنامه های آزمون گزینه دو در ساعت مشاوره

در روزهای یکشنبه و دو شنبه هفته آخر مهر ماه (29 و 30 مهر 1397) در ساعات مشاوره پایه دوازدهم تجربی و ریاضی، جناب آقای سعیدی مشاور محترم دبیرستان سرکار خانم نوری علاوه بر دادن برنامه هفتگی مطالعاتی، به بررسی دقیق و کامل کارنامه های گزینه دو و تحلیل و ارزیابی آزمون اختصاص یافت. در این مشاوره تخصصی ابتدا نقاط قوت دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته و برای ایجاد انگیزه و تشویق از ترازهای خوب آن ها گفته شد سپس در کنار آن به بررسی و کشف علل نقاط ضعف هر دانش آموز پرداخته و توصیه های لازم و کلیدی برای آزمون بعدی به آن ها گفته شد و در کارنامه دانش آموز ثبت گردید و در انتها برای آزمون دوم گزینه دو ، مشاور محترم جناب آقای سعیدی با توجه به شناختی که از هر دانش آموز داشتند اقدام به هدف گذاری نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20