برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

دوستان پر مهرم، ای تندیس های طراوت، ای آیه های بهار ای عزیزان دل، آرزوهای شکفته من در این انتخابات، لطف رای شما را می طلبد مهرتان مدام و لطفتان مستدام رای شما موجب رویش گل باغ مدرسه ی ماست. حضور سبز و استوار شما در این انتخابات با رای به …… پر صلابت و با طراوت باد.

روز سه شنبه مورخ 1 آبان ماه 1397 در فضایی مملو از شور و هیجان همراه با نشاط و شادابی انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان برگزار گردید.

تشکل شورای دانش آموزی فرصت ایجاد ارتباط و تعامل است با کادر اجرایی دبیرستان و انتقال خواست ها و مطالب دانش آموزان محصل در آموزشگاه از طریق اعضاء تشکل شورای دانش آموزی و فرصتی است برای تقویت، تمرین و تکرار حس مسئولیت پذیری و ارتقاء مهارت های اجتماعی.

امروز دانش آموزان دبیرستان با شرکتی پر شور رأی های سراسر مهر و دوستی و اعتماد خود را در صندوق اخذ آراء انداختند و به نوعی خود را در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های آموزشی – پرورشی دبیرستان سهیم می دانند و این انتخاب خود را با ثبت اثر انگشت تایید و تصدیق کردند و اعلام نمودند که با انتخاب آگاهانه خود مدرسه ای خواهند داشت دلخواه، پویا و پیشرو. انشاالله


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20