برگزاری اولین برنامه سخنرانی ویژه هفته مشاغل

1 تا 7 اردیبهشت هفته معرفی مشاغل در سال ” رونق تولید ” گرامی باد.

با توجه به آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف و نقش آنان در فرهنگ سازی و تحقق شعار ” رونق تولید “، روز دوشنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه 1398 در مراسم صبحگاه از جناب آقای دکتر محبی دندانپزشک که از اولیاء محترم دانش آموز می باشند، دعوت شد تا در مورد رشته دانپزشکی، نحوه ورود به این رشته، مزایا و محیط کار دندانپزشکی توضیحاتی را ارائه نمایند. سپس ایشان باعنایت به شروع هفته سلامت در مورد بهداشت دهان و دندان و همچنین انواع تخصص رشته دندانپزشکی توضیحات مفیدی را ارائه نمودند و در انتهای برنامه دانش آموزان سوالات خود را مطرح و پاسخ مناسب را از ایشان دریافت نمودند.

در پایان به رسم یاد بود هدیه ای از طرف دبیرستان به ایشان اهداء گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20