برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

خانواده به عنوان مهمتری نهاد اجتماعی و کوچکترین هسته جامعه، کانونی است که در آن ارزش های اخلاقی، باورهای دینی و معیارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و زمینه ی رشد عاطفی و تربیت اخلاقی و اجتماعی اعضای خانواده فراهم می گردد.

روز دوشنبه مورخ 9 مهر ماه 1397 از ساعت 15 الی 16:45 اولین جلسه آموزش خانواده با حضور ارزشمند جناب آقای خیامی استاد محترم دانشگاه فردوسی با موضوع روش های تربیتی و ارتباط موثر اولیاء با فرزندان در حسینیه سیدالشهداء علیه السلام برگزار گردید.

محور اصلی مطالب بیان شده توسط ایشان بررسی موانع تربیتی دینی بود که ایشان 8 عامل را به عنوان موانع تربیت دینی بیان فرمودند و پیرامون هر یک از عوامل مطالب ارزنده ای بیان کرده و آیات و روایاتی مرتبط بیان نمودند که این عوامل عبارتند از:

1 – ناآگاهی تاثیر گذاران تربیتی از مبانی، روشها و منابع تربیت دینی.

2 – اعتقاد به آموزه های غربی.

3 – فقدان مبانی و منابع دینی.

4 – تربیت رسانه ای ( سینما – تلویزیون – اینترنت ) و هجمه های عظیم فرهنگی بر علیه نسل ما.

5 – رقابت های تربیتی.

6 – اختصاص حداقل وقت به فرزند ( محور ما اقتصادی شده ).

7 – نداشتن حوصله کافی.

8 – تفاوت سبک زندگی.

پس از بررسی 8 محور فوق، 3 عنصر اصلی تربیت را دقت، حوصله و آگاهی بیان کردند و در ادامه تأکید نمودند که مبانی تربیتی را بیاموزیم و از دست اندکاران تربیتی مطالبه ارائه آموزه های دینی را داشته باشیم.

و به عنوان حسن ختام برنامه دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه را که دعای پدر و مادر در حق فرزندان می باشد را معرفی کرده و عنوان کردند سراسر دعاهای صحیفه ابتدا صلوات بر محمد (ص) آل محمد (ص) می باشد ، بعد دعا و درخواست و طلب پس از دعا صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) می باشد زیرا طلب و دعا بین دو دعای مستجاب، برآورده می گردد اما تنها دعای بیست و پنجم صحیفه با صلوات شروع نشده چرا که دعای پدر و مادر در حق فرزندان بدون هیچ قید و شرطی به درگاه حضرت دوست برآورده می گردد. خداوند به همه ما توفیق و معرفت عطا نماید. آمین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20