برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان با حضور منتخبین کاندیداهای انجمن در سال تحصیلی 99 – 98 روز چهارشنبه مورخ 1 آبان ماه 1398 از ساعت 7 الی 8 صبح در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید. محور اصلی جلسه تعیین رئیس، نائب رئیس و دبیر انجمن قرار گرفت و پس از شور و مشورت و تبادل نظر به قرار زیر سمت اعضاء مشخص گردید:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1.        

جناب آقای شوشتری

رئیس انجمن

2.        

جناب آقای عظیمی

نائب رئیس انجمن

3.        

سرکار خانم کریم

دبیر انجمن

4.        

جناب آقای تنها

 

5.        

جناب آقای قاسمی پور

 

6.        

سرکار خانم پرویزیان

 

7.        

سرکار خانم هریوندی

 

8.        

سرکار خانم ریحانی

 

 

سپس جلسه با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی و پرورشی و پروژه ی مهر توسط مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صبور اسماعیلی ادامه یافت. در ادامه هریک از اعضاء حاضر پیرامون مسائل آموزشی – پرورشی، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و اجرای برخی از این پیشنهادات بسیار عالی و خلاقانه و پر محتوا، مصوب گردید.

امید آنکه سال تحصیلی جاری سالی مملو از موفقیت، پویایی و عملکرد خلاقانه باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20