برگزاری بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی

بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی با شعار: ” شورای دانش آموزی طلایه دار گام دوم انقلاب اسلامی” در سال تحصیلی 1399 – 1398 روز چهارشنبه مورخ 1 آبان ماه 1398 در میان استقبال حداکثری دانش آموزان و با شور و نشاط و هیجان برگزار گردید.

هر یک از دانش آموزان با هدف اخذ حداکثری آراء برای کاندیدای محبوب خود، دیگر دوستانشان را ترغیب و تشویق به حضور در انتخابات نموده و در جمعی صمیمی مراسم انتخابات برگزار شد.

امید آنکه اهداف انتخابات شورای دانش آموزی که مبتنی بر مشارکت و همکاری، توجه بیشتر به روابط انسانی، اصل دانش آموز محوری و مشارکت مؤثر و علمی دانش آموزان در تصمیم گیری و تصمیم سازی و بهره مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت پذیری آنان می باشد، محقق گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20