برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» در مدرسه برگزار شد.

این مانور از حدود بیست سال قبل به ابتکار پژوهشگاه بین­ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری دستگاه های ذیربط بصورت سراسری در مدارس کشور در آذر ماه اجرا می شود و هدف آن ارتقای آمادگی و حساس­ سازی اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دانش آموز نسبت به خطر و تبعات وقوع زلزله و چگونگی آمادگی برای مواجهه با آن می باشد.

در این راستا روز چهارشنبه مورخ 6 آذر ماه 1398 بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» در مدرسه برگزار شد و دانش آموزان عزیز در این مانور ضمن حفظ آرامش اقدام به پناهگیری صحیح نموده و در مناطق امنی که قبلا از طریق آموزش فرا گرفته بودند، پناهگیری نمودند. همچنین در این مانور با کمک ها اولیه در زمان بحران آشنا شدند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20