برگزاری جلسات تخصصی انجمن اولیاء و مربیان

فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت

همراهی اولیاء و مربیان رشد و شکوفایی دانش آموزان

خانواده کوچک ترین اما اساسی ترین واحد اجتماعی و اثر بخش ترین عامل تربیت است.

انجمن اولیاء و مربیان تجلی پیوندی است که برای مشارکت در امر تربیت فرزندان بین اولیاء و مربیان انجام می گیرد. این انجمن در نظام آموزش و پرورش کشور مسئول آشنا کردن و آموزش اولیاء محترم دانش آموزان به منظور تقویت اطلاعات تربیتی و آگاهی آنهاست. تا از این طریق والدین در رفتار با فرزندان خویش هماهنگ و هم سو با برنامه های آموزش و پرورش عمل کنند و میزان تاثیر برنامه های آموزشی افزایش یابد.

با توجه به این نکات روز پنجشنبه مورخ 22  آبان 1399 اولین جلسه تخصصی انجمن اولیاء و مربیان با حضور کلیه اعضاء منتخب، مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم بیات، معاونت محترم پرورشی سرکار خانم حقیقی و مشاور محترم دبیرستان سرکار خانم نوری برگزار گردید.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان مطهرش آغاز شد و با موارد زیر ادامه پیدا کرد:

1 – ارائه مطالبی پیرامون مسائل آموزشی دبیرستان توسط مدیریت محترم دبیرستان؛ سرکار خانم بیات.

2 – ارائه مطالبی پیرامون مسائل پرورشی دبیرستان توسط معاونت محترم پرورشی؛ سرکار خانم حقیقی.

3 – ارائه مطالبی پیرامون مسائل مشاوره ای توسط مشاور دبیرستان سرکار خانم نوری

4 – سخنان رئیس محترم انجمن سال گذشته جناب آقای شوشتری.

5 – معارفه اعضاء محترم انجمن.

6 – ارائه پیشنهادات و انتقادات و تبادل نظرات و افکار پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی

7 – انجام انتخابات رئیس انجمن، منشی انجمن و سایر اعضاء در پایان جلسه.

شایان ذکر است از این پس، جلسات تخصصی انجمن هر ماه یک بار برگزار خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20