برگزاری جلسات مشاوره آمادگی کنکور 1401

همزمان با آغاز کلاس های تابستانی ویژه ی جمع بندی دروس پایه دهم و یازدهم اولین جلسه ی مشاوره ی حضوری دانش آموزان پایه دوازدهم در تاریخ دوشنبه هفتم تیر ماه 1400 با حضور مشاوران محترم آموزشگاه جناب آقای سعیدی و جناب آقای جعفری برگزار شد .در این جلسات طبق برنامه ی زمان بندی شده توسط معاونت محترم آموزشی سرکار خانم امیری دانش آموزان به ترتیب در جلسه حضور یافتند و پس از گفتگو در مورد وضعیت تحصیلی و مطالعه ی خود ، برنامه ی مطالعاتی یک هفته ای برای جمع بندی دروس را از مشاوران محترم دریافت کردند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20