برگزاری جلسات مشاوره فردی دانش آموزان پایه دوازدهم

در اولین هفته های آغاز سال تحصیلی 98 – 97 کار مشاوره فردی دانش آموزان پایه دوازدهم توسط مشاوره محترم دبیرستان جناب آقای سعیدی و سرکار خانم نوری با قوت تمام آغاز شد.

مشاوره طبق برنامه ای هدفمند و منطبق با برنامه کلاسی و برنامه آزمون گزینه 2 برای هر دانش آموز انجام می گیرد که لازم به ذکر است در دو هفته اول مهر ماه تاکید بر مطالعه و روزخوانی دروس پایه دوازدهم و مرور دروس پایه دهم بوده است و در هفته سوم تاکید و تمرکز بیشتر بر روی تست زنی و کسب مهارت های آزمون، زمان بندی می شود.

شایان ذکر است طبق زمان بندی انجام شده در روزهای یکشنبه و سه شنبه جلسات هفتگی مشاوره فردی دانش آموزان انجام خواهد پذیرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20