برگزاری جلسه ارائه کارنامه و برنامه ریزی مطالعاتی نوروز ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم تجربی و ریاضی

مزیت مطالعه در عید: 1-  آمادگی مطالعاتی شما افت نمی کند. 2 – فاصله خود را با رقبایتان حفظ خواهید کرد یا پیشی می گیرید. 3 – بهترین ایام و فرصت مطالعاتی برای جبران نقاط ضعف است.

روز شنبه مورخ 18 اسفند 1397 با دعوت از اولیاء محترم و دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تجربی و ریاضی جلسه ویژه ارائه کارنامه مستمر و دفتر برنامه ریزی ایام نوروز، برگزار شد. سین برنامه های اجرایی در این برنامه شامل:

1- تلاوت آیاتی از کلام الهی.

2- خیر مقدم توسط مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم علی آبادی و لزوم عنایت به زمانبندی دقیق و استفاده بهینه از ایام تعطیل و توجه به آزمونهای گزینه دو و بررسی نقاط ضعف درسی.

3- صحبت توجیهی و آموزشی سرکار خانم قدریان معاون محترم آموزشی با عناوین چرایی برنامه ریزی عید و لزوم انتخاب و گزینش زمانی در ایام عید و مرور دروس، قانون مداری در مسائل انضباطی . ایشان از اولیاء خواستند که دانش آموزان قانونمند بودن را فرا بگیرند و هماهنگی بین اولیاء آموزشی و اولیاء دبیرستان که یک اصل تربیتی است.  ارائه نمونه سوالات در برنامه ریزی عید که بعد از فراغت توسط دبیران از آنها سوال خواهد شد که با محتوای برنامه مطالعاتی هماهنگ است.

4- صحبت مشاور دبیرستان سرکار خانم مدنی: 1 – صحبت انگیزشی (هدفمندی شما چیست؟) – هدف از رشته تحصیلی؟ لزوم توجه به اصل 20% عنایت های یک محصل در راستای موفقیت تحصیلی او نقش کلیدی دارند و تا حدود 80%  پیشرفت او را رقم می زنند. همچنین در مورد نحوه برنامه ریزی محتوای دروس که هماهنگ با برنامه دبیران چیده شده و نیز لزوم عنایت به برنامه جامع امتحانات بعد از عید (جامع فروردین و اردیبهشت) قابلیت انعطاف برنامه ( گزینش 7 روزه برای پایه دهم و 42 ساعت مطالعاتی) و گزینش 8 روزه برنامه ریزی مطالعاتی ویژه پایه یازدهم تجربی و همچنین مرور و تست در برنامه ریزی نیز رعایت شود.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20