برگزاری جلسه دیدار با اولیاء

جلسه دیدار با اولیاء محترم جهت ارائه عملکرد دانش آموزان در نیمه دوم سال تحصیلی برگزار گردید.

خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه ، مدرسه و جامعه انجام می گیرد.

از آنجایی که شناخت و آگاهی هر چه بیشتر اولیاء با دبیران و بالعکس باعث رفع بسیاری از مشکلات آموزشی و اخلاقی دانش آموزان می شود، در راستای تبیین اهداف تربیتی و آموزشی مدرسه و ارائه راهکارهای لازم، جلسه دیدار با اولیاء روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 15:30 الی 17 در محل دبیرستان با حضور دبیران و مشاوران کلیه پایه ها برگزار گردید.

طی این جلسه اولیاء دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با دبیران محترم در رابطه با وضعیت درسی فرزندانشان به بررسی نقاط ضعف و قوت ایشان پرداختند. جلسه با محوریت کارنامه آموزشی و انضباطی برگزار و مورد استقبال اولیاء محترم قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20