برگزاری جلسه دیدار با اولیاء

جلسه دیدار با اولیاء جهت ارائه عملکرد ماه مهر و آبان دانش آموزان برگزار گردید.

خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه ، مدرسه و جامعه انجام می گیرد.

از آنجایی که شناخت و آگاهی هر چه بیشتر اولیاء با دبیران و بالعکس باعث رفع بسیاری از مشکلات آموزشی و اخلاقی دانش آموزان می شود، در راستای تبیین اهداف تربیتی و آموزشی مدرسه و ارائه راهکارهای لازم، جلسه دیدار با اولیاء روز چهارشنبه مورخ 7 آذر ماه 1397 از ساعت 16 الی 18 در محل دبیرستان با حضور دبیران و مشاوران کلیه پایه ها برگزار گردید.

طی این جلسه اولیاء هر 3 پایه با دبیران محترم در رابطه با وضعیت درسی فرزندانشان به بررسی نقاط ضعف و قوت ایشان پرداختند. جلسه با محوریت کارنامه آموزشی و انضباطی برگزار و مورد استقبال اولیاء قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این جلسه میثاق نامه تعالی در اختیار اولیاء محترم قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20