برگزاری جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره دوم امام حسین (ع)

روز یکشنبه مورخ 2 دی ماه 1397 جلسه مدیران مدارس متوسطه دوره دوم امام حسین علیه السلام با حضور جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام و مدیران محترم مدارس مقطع متوسطه دوره دوم و جناب آقای باهنر، رابط محترم پژوهشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، در محل آموزشگاه از ساعت 8 صبح آغاز گردید.

در این جلسه حول محور های ذیل بحث و تبادل نظر گردید:

1 – هماهنگی پیرامون امتحانات نوبت اول

2 – تجزیه و تحلیل نتایج آزمون گزینه دو

3 – جذب نیروی انسانی جهت سال تحصیلی 99 – 98

4 – گزارش مدیران محترم در خصوص طرح دو سالانه کنکور

5 – گزارش مدیران محترم در خصوص اقدام انجام شده پیرامون تقویت بنیه علمی دانش آموزان دارای ضعف درسی

لازم به ذکر است در ساعت پایانی جلسه نیز جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در جلسه حضور یافتند و رهنمودهای لازم را بیان نمودند. جلسه در ساعت 11:30 پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20