برگزاری جلسه مشاوره گروهی

جلسه سخنرانی ویژه تکنیک های تست زنی پایه دهم و یازدهم برگزار شد.

روز یکشنبه مورخ 17 آذر 1398 از جناب آقای سعیدی مشاور برجسته تحصیلی دبیرستان دعوت شد تا در جمع دانش آموزان پایه دهم و یازدهم حضور یابند. ایشان با محوریت موضوعات ذیل مطالب ارزنده ای بیان نمودند:

*  مطالعه مؤثر (روزخوانی – تثبیت مطالب)

* نحوه تست زدن (چگونگی و میزان تست)

* نحوه تست زنی سرعتی

* تکنیک ضربدر منفی

* مدیریت زمان در آزمون ها


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20