برگزاری جلسه مشاورین مدارس امام حسین علیه السلام

روز یکشنبه مورخ 29 مهر ماه 1397 جلسه مشاورین محترم مدارس امام حسین علیه السلام در محل دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 با حضور جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین علیه السلام و جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم متوسطه موسسه و همکاران مشاوره از ساعت 8:30 الی 11:30 برگزار گردید.

اهم مفاد جلسه به شرح ذیل می باشد:

1 – دروس پایه دهم و یازدهم در کنکور 98 گنجانده شده است.

2 – تمام نیازهای دانش آموزان در داخل خود مدرسه برطرف گردد.

3 – تحلیل به موقع و مناسب از وضعیت درسی دانش آموزان.

4 – ارتباط با خانواده ها.

5 – دیدن نقاط قوت دانش آموزان و تشویق به موقع آنان.

6 – آزمون ها به عنوان ابزار آموزشی.

7 – اصلاح شیوه مطالعه دانش آموزان.

8 – متعادل درس خواندن و توجه به کتاب درسی.

9 – بررسی کنکور سال گذشته.

10 – بررسی نتایج آزمون های گزینه 2 و برنامه ریزی بر اساس آن.

سپس همکاران مشاور به ارائه نظرات و تجربیات و پیشنهادات خود در زمینه فعالیت های مشاوره ای پرداختند و در انتها جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام راهکارهای لازم را ارائه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20