برگزاری جلسه ویژه جشنواره مسابقات ورزشی جام فجر

امام خمینی (ره): عقل سالم در بدن سالم است .ورزش همنطور که بدن را تقویت می کند عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم شد،تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد .

روز چهارشنبه مورخ 11 دی ماه 1398 در محل دبیرستان دخترانه امام حسین علیه السلام دوره اول واحد 2 جلسه ویژه جشنواره مسابقات ورزشی جام فجر با حضور اعضاء محترم دبیرخانه، دبیران محترم تربیت بدنی و معاونین محترم پرورشی مدارس دوره اول و دوم با محوریت موضوعات ذیل برگزار گردید:

* برنامه ریزی جهت برگزاری مطلوب مسابقات

* نحوه داوری ها

* محل برگزاری مسابقات

* تاریخ و ساعت برگزاری رشته مسابقات و تعداد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20