برگزاری دومین جلسه آشنایی با مشاغل (رشته حقوق)

 شعار سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1398 در هفته مشاغل: دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ کار، کارآفرینی و خود اشتغالی.

در راستای آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف در هفته مشاغل، روز سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1398 از جناب آقای علی یاری حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری دعوت شد تا در مورد رشته حقوق و شاخه ها و زیر مجموعه های آن (وکالت – سر دفتری) برای دانش آموزان در مراسم صبحگاه صحبت نمایند. محور مباحث مطرح شده توسط ایشان شامل: نحوه ورود به رشته حقوق، ایجاد انگیزش تحصیلی جهت ورود به رشته های برتر – میدان کاری و نیز رتبه های ورودی به رشته حقوق ، مطالب مفیدی را بیان نمودند. جلسه بسیار مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20