برگزاری دومین جلسه آموزش خانواده

روز چهارشنبه مورخ 7 آذر ماه 1397 دومین جلسه آموزش خانواده ویژه تمامی اولیاء پایه دهم و یازدهم و دوازدهم از ساعت 15:20 الی 16:20 در حسینیه سیدالشهداء علیه السلام با حضور حداکثری اولیاء گرانقدر برگزار گردید.

سخنران جلسه سرکار خانم دادالهی کارشناس ارشد مشاوره پیرامون تربیت فرزندان با رویکرد مفاهیم قرآنی سخنان ارزنده ای بیان فرمودند که با استقبال اولیاء محترم روبرو شد. رئوس مطالب بیان شده توسط ایشان با توجه به آیات قرآن کریم عبارتند از:

رعایت اصول موَدت، رحمت، علاقمه مندی و خدمت والدین به یکدیگر و خانواده، رعایت آرامش، اعتدال در تربیت، قانون مدار بودن تربیت و در عین حال منطقی بودن، ملزم بودن فرزندان به اجرای قوانین مطرح شده، رعایت اصولی که در سایه آن امنیت فرزندان به خطر نیفتد اگر امنیت به خطر بیفتد موَدت و رحمت صورت نمی گیرد. سپس در مورد مراحل رشد موجودیت، طرح واژه های ذهنی، دوره های رشد فرزندان از کودکی تا نوجوانی و …….. مطالب قابل توجیهی ایراد نمودند که رعایت همین نکات و مطالبی که در موقعیت های مختلف آن ها را دریافت کرده و در ذهن داریم تا حد زیاد ما را در تربیت سالم و اصولی یاری می رساند. ان شاءالله


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20