برگزاری دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

روز یکشنبه مورخ 26 آبان ماه 1398 دومین جلسه تخصصی انجمن اولیاء و مربیان با حضور مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صبور اسماعیلی و اعضاء محترم انجمن در محل دبیرستان برگزار گردید.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش آغاز و پس از عرض خیر مقدم مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صبور اسماعیلی، پیرامون موارد ذیل گفتگو گردید:

√ پیگیری مصوبات جلسه گذشته توسط مدیریت محترم سرکار خانم صبور اسماعیلی

√ ارائه گزارش عملکرد آموزشی – پرورشی توسط مدیریت محترم سرکار خانم صبور اسماعیلی در آبان ماه

√ دریافت نظرات و پیشنهادات اعضاء حاضر در جلسه پیرامون مسائل آموزشی – پرورشی

√ برگزاری دوره های آموزشی ویژه اولیاء گرامی، همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز با توجه به نیاز و ضرورت

√ برگزاری کلاس های مورد نیاز در برخی دروس با توجه به شرایط دانش آموزان و …

شایان ذکر است پس از پایان جلسه اعضاء محترم انجمن، از کارگاه کامپیوتر بازدید نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20