برگزاری مراسم صبحگاه و اجرای طرح جرعه ای از زلال وحی

آنگاه که درون خویش را از خود تهی یافتی و بیرون از خویش را خالی از خدا، قرآن بخوان

قرآن من آن کتاب مقدسی است که راه و روش زندگی را برایم می آموزاند، قرآن من ترویج و تشویق کننده عدل، دوستی، صداقت، هم آهنگی، یک دلی و برابری است و تنها ملاک  برتری انسانها همانا تقوای باطنی آنهاست.

در راستای برگزاری مراسم آغازین دبیرستان به صورت هدفمند، از تاریخ یکشنبه مورخ 15 مهر ماه1397، یک روز در هفته طرحی به نام جرعه ای از زلال وحی مطرح می گردد و در مورد شان نزول و برکات قرائت سوره ی مبارکه  انتخاب شده مطالبی را بیان کرده و از مفاهیم گهر بارش نکاتی ارائه می شود. همچنین دانش آموزان عزیز همه با هم آیات سوره را جمع خوانی می کنند.

شایان ذکر است از آغاز سال تحصیلی تا کنون پیرامون سوره مبارکه اخلاص و آیات مبارکه آیت الکرسی مطالبی بیان شده است. همچنین ارائه محتوا و مفاهیم به صورت پرسش و پاسخ و تبادل معلومات و اطلاعات صورت می گیرد.

خدایا ما را با قرآن زنده بدار ، با قرآن بمیران و با قرآن محشور بدار. الهی آمین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20