برگزاری پنجمین جلسه شورای دبیران

روز یکشنبه مورخ 4 اسفند ماه 1398 پنجمین جلسه شورای دبیران با حضور معاونت محترم آموزشی سرکار خانم بیات و دبیران ارجمند برگزار شد. جلسه با صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و خاندان مطهرش آغاز و سپس سرکار خانم بیات پیرامون بخشنامه وزارت آموزش و پرورش (محور سه – نظارت بر انجام ارزشیابی های مستمر) با همکاران به گفتگو نشستند:

  • بررسی دفاتر کلاسی و دبیران (ثبت نمره کلاسی، ثبت حضور و غیاب، تکمیل فرم خود ارزیابی)
  • یاد آوری پیگیری آزمون های کلاسی (کتبی، شفاهی)
  • پیگیری نقاط قوت و ضعف در تدریس کلاسی (ارزشیابی مستمر)
  • انجام سه شیوه ارزشیابی (تشخیصی، تراکمی، تکوینی)
  • یاد آوری نکات مربوط به طرح سوال در آزمون های مستمر
  • بررسی تکالیف کلاسی دانش آموز، شرکت فعال دانش آموزان در تحقیق و پژوهش، ارائه پوشه کار دانش آموز به دبیر
  • تأکید فراوان بر احترام به شخصیت والای انسانی دانش آموز به هنگام انجام ارزشیابی های مستمر
  • تدریس دبیر فقط با توجه به متون کتب درسی
  • و …

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20