برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره ای پایه دوازدهم

روز سه شنبه مورخ 1 آبان 1397 کارگاه آموزشی و مشاوره ای ویژه پایه دوازدهم تجربی و ریاضی با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم و اولیاء محترم، توسط مشاور محترم این پایه جناب آقای سعیدی برگزار شد.

مهمترین مسائلی که در این کارگاه مطرح و به بررسی آن ها پرداخته شد شامل مطالب ذیل می باشد:

  • تحلیل آزمون مرحله اول گزینه دو و نتایج دانش آموزان در این مرحله.
  • مرور و یادآوری روش های مطالعه دروس مفهومی و تحلیلی.
  • تاکید و توصیه به تهیه دفتر ارزیابی به جای انجام دادن خلاصه نویسی.
  • مرور کلی برنامه مطالعاتی در پاییز، زمستان، بهار و خرداد ماه برای دانش آموزان و اولیاء.
  • بررسی عوامل ایجاد کننده حواس پرتی و روش های بازدارنده آن.
  • بازگو کردن ساعت مناسب مطالعه در روزهای مدرسه و روزهای تعطیل.
  • نمایش اسلایدهایی از چگونگی انجام ارزیابی دروس مفهومی و تحلیلی.
  • روش های تست زنی و مدیریت خود در جلسه آزمون.
  • دوری کردن از واژه های منفی و بالا بردن اعتماد به نفس و استفاد از واژه های مثبت.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20