برگزاری کارگاه برنامه ریزی ویژه ایام امتحانات

مطمئن باشید اگر از همین امروز با قاطعیت و اراده تلاش کنید، تغییر آغاز می شود. پس با روحیه و امید به ادامه موفق مسیر بیاندیشید.

روز سه شنبه مورخ 4 دی ماه 1397 کارگاه برنامه ریزی و جمع بندی ویژه امتحانات نوبت اول برای دانش آموزان پایه دوازدهم با حضور مشاور ارجمند جناب آقای سعیدی از ساعت 11:30 تا 12:30 در محل دبیرستان برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه مشاوره ای شامل موارد ذیل می باشد:

*  تا امروز چه کار باید می کردیم؟

* رساندن ساعت مطالعه به مرز 50 ساعت در هفته

* انجام روش های صحیح مطالعاتی در دروس مختلف

* ارزیابی صحیح تست های اشکال دار

* انجام صحیح فرآیند تست سرعتی

*  انجام مطالعه دروس پایه دهم و ترم اول پایه دوازدهم

* اهداف مطالعاتی در ایام امتحانات

* کسب بالاترین نمره ممکن در دروس مربوطه

* انجام تست های آن درس و آمادگی برای آزمون آن

* روش مطالعه دروس در ایام امتحانات

* پر امید باشید، پر تلاش ، موفقیت در گرو این 2 عامل است


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20