برگزاری کارگاه برنامه ریزی ( گام آخر دوران جمع بندی )

در دوران جمع بندی امیدوار باشید و مطمئن زیرا: نا امیدی در این دوران نه تنها موفقیت شما را از بین می برد بلکه شما را به عامل موفقیت سایرین تبدیل می کند.

روز یکشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1398 با پایان یافتن امتحانات شبه نهایی، کارگاه آموزشی توسط مشاور محترم دبیرستان جناب آقای سعیدی با موضوع جمع بندی و با حضور دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و ریاضی و اولیاء محترمشان برگزار گردید. در این جلسه به مطالب ذیل پرداخته شد و در انتها جناب آقای سعیدی پاسخگوی سوالات دانش آموزان و اولیاء بودند:

1 – مهارت آزمونی چه محقق می شود؟

2 – روش برنامه ریزی در دوران جمع بندی چگونه است؟

3 – شروع برنامه دوران جمع بندی از چه زمانی است؟

4 – آیا در بین امتحانات نهایی هم باید برنامه جمع بندی را ادامه داد؟

5 – با دروس نخوانده پایه یا دروسی از دوازدهم که در آنها تسلط نداریم در این دوران چه کنیم؟

6 – از چه منابعی بایستی آزمون های دوران جمع بندی را برگزار نماییم؟ 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20