بر پایی نمایشگاه و آزمایشهای جذاب به مناسبت گرامی داشت هفته ملی آزمایشگاه

با مشارکت دانش آموزان فعالیتهای مختلفی در هفته ملی آزمایشگاه انجام پذیرفت.

انجام فعالیت های آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری وافزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده ، به کسب مهارتهایی منجر می گردد که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری و خلاقیت دانش آموزان را فراهم می سازد.

در همین راستا و به مناسبت گرامیداشت هفته ملی آزمایشگاه و بر مبنای زمان بندی اعلام شده توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 (بازه زمانی 11 الی 22 آبان 1398) و برنامه ریزی صورت گرفته در آموزشگاه، روز شنبه مورخ 18 آبان 1398 فعالیتهای زیر در مدرسه با مشارکت دانش آموزان عزیز انجام گرفت:

1 – برپایی نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزی

2 – برپایی نمایشگاه روزنامه دیواری و عکس

3 – انجام آزمایش های کوتاه و جذاب توسط دانش آموزان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20