توزیع فرم استعداد یابی در کلاس پرورشی

به منظور کشف استعداد های دانش آموزان در کلیه زمینه ها فرم های استعداد یابی در کلاس پرورشی توزیع گردید.

روز دوشنبه مورخ 16 مهر ماه 1397 فرم های استعدادیابی فرهنگی، هنری، قرآن و معارف، عضویت در تشکل ها، توانمندیهای خاص ( مربی گری، دکلمه خوانی، نویسندگی و تحقیق و پژوهش ) در بین دانش آموزان توزیع گردید و پیرامون هر یک از بندهای موجود در فرم توضیحات لازم داده شد و به سوالات دانش آموزان پاسخ گفته شد. پس از بررسی فرم ها دانش آموزان بر اساس استعداد و علاقه مندیهایشان گروه بندی شده و از ظرفیت وجودی آنها در زمینه های مختلف استفاده خواهد شد، تا هدف هر دانش آموز یک مسئولیت و مدرسه فعال دانش آموزان محور، تحقق یابد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 13.7/20