ثبت نام از کاندیداهای شورای دانش آموزی با مشارکت دانش آموزان هیأت اخلاص

به منظور ایجاد فرصت حضور در فعالیتهای فوق برنامه و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان جایگاه ویژه ای آماده سازی گردید تا ثبت نام از علاقه مندان شرکت در تشکل شورای دانش فراهم گردد.

روز پنجشنبه مورخ 18 مهر ماه 1398 دانش آموزان عضو هیأت دانش آموزی اخلاص در جایگاه ثبت نام، از کاندیداهای شورای دانش آموزی حاضر شدند و کار ثبت نام از دوستان خود را انجام دادند. تلاش و انگیزه، همراهی و همدلی و نحوه ی تبلیغات دانش آموزان عضو هیأت درجلب نظر و مشارکت دوستان خود در کاندیداتوری شورای دانش آموزان شور و هیجان و فضایی جذاب ایجاد نمود و استقبال خوبی صورت پذیرفت.

شایان ذکر است در همین جا اعلام گردید تا کاندیدا های شورای دانش آموزی تبلیغات خود را آماده نمایند تا شنبه مورخ 20 مهر ماه در جایگاه های تبلیغاتی نصب شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20