حضور کارشناس محترم مرکز بهداشت در آموزشگاه

با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس، روز یکشنبه مورخ 18 خرداد 1399 کارشناس محترم بهداشت در آموزشگاه حضور یافتند و با  سرپرست محترم آموزشگاه سرکار خانم بیات دیدار و از موارد ذیل بازدید نمودند:

? بازدید از وضعیت بهداشت مدرسه و کنترل پروتکل های بهداشتی در زمان ثبت نام و چگونگی حضور دانش آموزان و اولیاء محترم (استفاده از ماسک و دستکش و …)

? تکمیل فرم پرسشنامه بهداشتی

? تهیه عکس از طرح های  اجرا شده در مدرسه جهت پیشگیری از بیماری کرونا

ایشان در پایان از وضعیت بسیار مناسب و مطلوب آموزشگاه از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه تقدیر و تشکر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20