دیدار کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه با دانش آموزان برتر پایه دوازدهم

جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام با دانش آموزان پایه دوازدهم دیدار نمودند.

روز سه شنبه مورخ 23 بهمن ماه 1397، جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام با حضور در محل دبیرستان با دانش آموزان برتر پایه دوازدهم در آزمون های گزینه دو دیدار نمودند. در این دیدار به توضیح و ارائه برنامه های در نظر گرفته شده برای اعتکاف علمی ایام نوروز که ویژه این دانش آموزان برگزار می گردد، توضیحاتی ارائه نمودند که شامل مطالب زیر می باشد:

1 – حضور مشاور هر روز در این دوران و داشتن برنامه مطالعه

2 – برگزاری کوئیز از برنامه ارائه شده

3 – حضور دبیران مطرح و کلاس های جمع بندی

4 – برگزاری آزمون های جمع بندی

5 – اعتکاف ویژه دوران عید از ساعت 7:30 آغاز و ساعت 23 پایان می یابد

شایان ذکر است اعتکاف علمی ویژه ایام نوروز از 27 اسفند 1397 آغاز و در روز 15 فروردین 1398 پایان می یابد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20