سخنرانی پیرامون هفته بهداشت روان توسط مشاور دبیرستان

همچنان که از جسم خود مراقبت مي کنيم روح خود را نيز بايد مقاومت تر کنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم. در زندگي «چگونه بودن» خيلي مهم تر از «بودن يا نبودن» است. ايجاد فرصت براي شکوفايي استعدادها، توانايي ها و کنار آمدن با خود و ديگران يکي از اهداف مهم و اساسي بهداشت رواني است.

روز چهارشنبه مورخ 18 مهر ماه 1397 همزمان با آغاز هفته بهداشت روان، سرکار خانم مدنی مشاور محترم دبیرستان در برنامه صبحگاه در مورد تعریف سلامت روان و اهمیت سلامت جسمانی و بعد روانی انسان و تاثیر موارد ذیل در بهبود عملکرد روانی انسان و روحیه قوی تر و شاد داشتن مطالب مبسوطی ارائه نمودند. این موارد شامل:

1 – تاثیر معنوی و توسل جستن از خداوند. ( الا بذکرالله تطمئن القلوب )

2 – تاثیر سکوت و استفاده از تفکر مثبت. ( تغییر دیدگاههای شناختی و فکری )

3 – تاثیر ورزش (20 دقیقه پیاده روی هر روز )و تغذیه ( شکلات تلخ، کلم ، موز و سیب ).

و در انتها برنامه با پرسش و پاسخ از دانش آموزان پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6.4/20