شبیه سازی جلسه دفاع کشوری جشنواره جوان خوارزمی

روز چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه 1398 با ابتکار کارشناس محترم پژوهش موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام جلسه شبیه سازی دفاع طرح راه یافته به مرحله کشوری جهت آمادگی هر چه بیشتر و تشویق و مشارکت بیشتر دانش آموزان در محل دبیرستان برگزار کردند.

در ابتدا جناب آقای باهنر کارشناس پژوهش با معرفی برنامه های علمی پژوهشی موسسه و جشنواره خوارزمی و شرایط و ضوابط شرکت در آن پرداختند در ادامه ضمن معرفی طرح خانم سارا قربان زاده با عنوان “سامانه دامپزشکی پیوستار” به جو حاکم بر جلسه داوری کشوری و الزامات لازم برای دفاع اشاره نمودند. سپس دانش آموز به معرفی و دفاع از طرح خود پرداخت و به سوالات مطرح شده توسط حضار پاسخ داد.

در پایان با ارائه نقطه نظرات و توضیحات لازم و راهکارهای ارائه شده توسط جناب آقای باهنر جلسه پایان یافت.

شایان ذکر است از تعداد 11 طرح راه یافته به مرحله کشوری در سال جاری از سطح مدارس استان خراسان رضوی، 3 طرح انتخاب شده متعلق به مدارس امام حسین علیه السلام می باشد.

آرزوی توفیق روز افزون برای این دانش آموز عزیز، از خداوند منان خواستاریم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20