صبحگاه اقتدار و معارفه حضوری کاندیداهای شورای دانش آموزی در مراسم صبحگاه

شورای دانش آموزی به منظور مشارکت دانش اموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیاء مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل می گردد.

در این راستا روز شنبه مورخ 20 مهر ماه 1398صبحگاه رسمی دبیرستان با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم آغاز گردید. سپس با به اهتزاز در آمدن پرچم سه رنگ ایران اسلامی همیشه آباد و آزاد، سرود ملی طنین انداز شد و همه با افتخار سرود ملی را جمع خوانی نمودند. در ادامه از کاندیداهای شورای دانش آموزی دعوت بعمل آمد تا در جایگاه حاضر شوند و ایشان پس از حضور در جایگاه به معارفه خود پرداختند و گزارشی از سابقه فعالیت و انگیزه کاندید شدن و شعار تبلیغاتی خود را بیان نمودند و از دوستان خود خواستند در صورت تمایل به ایشان رأی دهند. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای ایشان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20