مراسم صبحگاه و ایجاد آمادگی و آگاه سازی جهت اجرای بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی

روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه 1398 مراسم صبحگاه با محوریت اجرای بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی برگزار گردید.

با توجه به این مهم که کشور ایران در منطقه ای زلزله خیز در جهان واقع شده است و هر سال رویدادهای لرزه ای بزرگ و کوچک متعددی در کشور رخ می دهد که بعضاً تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را باعث می گردد، آگاه سازی و ایجاد آمادگی و آموزش صحیح اقدامات قبل از وقوع زلزله، حین وقوع زلزله و پس از وقوع زلزله ضروری و حیاتی می باشد.

لذا در مراسم صبحگاه روز دوشنبه مورخ 4 آذر ماه 1398 دانش آموزان نسبت به اجرای مانور زلزله در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر آگاه شدند و پیرامون نحوه صحیح پناه گیری در فضاهای مختلف موجود در دبیرستان آموزش داده شد و تصویر آن به رؤیت دانش آموزان رسید. سپس دانش آموزان عزیز خانم مائده سنگ سفیدی و خانم مهدیه سنگ سفیدی پیرامون انواع شکستگی ها، انواع خونریزی ها، انواع خفگی و حمل مصدوم و اقدامات هنگام وقوع آتش سوزی مطالبی را برای دوستان خود مطرح کردند که مورد توجه دوستانشان قرار گرفت و رعایت نکات ایمنی و حفظ خونسردی مورد تاکید قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20