مشارکت و حضور پر شور دانش آموزان در جشن عاطفه ها

بر صفحه کتاب نیایش نوشته شد

شبهای رنج و تار ضعیفان پگاه کن

دانش آموزان با انگیزه و پویای عضو هیأت دانش آموزی اخلاص در حضوری خود جوش در موجی از هیجان و اشتیاق با حضور در میان دوستان خود در تمامی کلاس ها و بیان مطالبی پیرامون شرکت در جشن عاطفه ها و لزوم و ضرورت این مشارکت در سال تحصیلی جاری نسبت به سنوات قبل و صدقه و …. همه ی دوستان خود را تشویق و ترغیب به شرکت نمودند که به لطف خداوند متعال با استقبال دانش آموزان عزیز رو برو گردید و روز یکشنبه مورخ 14 مهر 1398با حضور فعال دانش آموزان عزیز دبیرستان مقداری لوازم التحریر و وجه نقد به جشن عاطفه ها اهداء گردید. امید آنکه حضور و مشارکت همچنان ادامه یابد. آمین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20