مشاوره و بحث گروهی در کلاس 101 ( ویژه هفته بهداشت روان )

بهداشت رواني همان سلامت فکر و قدرت سازگاري فرد با محيط و اطرافيان است. همچنان که از جسم خود مراقبت مي کنيم روح خود را نيز بايد مقاومت تر کنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم. در زندگي «چگونه بودن» خيلي مهم تر از «بودن يا نبودن» است. ايجاد فرصت براي شکوفايي استعدادها، توانايي ها و کنار آمدن با خود و ديگران يکي از اهداف مهم و اساسي بهداشت رواني است.

روز شنبه مورخ 21 مهر ماه 1397 مشاور محترم دبیرستان سرکار خانم مدنی با حضور در کلاس دهم ریاضی با ارائه روش حل مسئله و بیان مسئله برای دانش آموزان بخشی از مباحث اجتماعی ( معضلات نوجوانان ) و نحوه مواجهه و طرز تفکر دانش آموزان را با این مسئله بیان و با مشارکت فعال دانش آموزان در بحث به چالش کشیدند و در انتها نقطه نظرات دانش آموزان در کلاس جمع بندی گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20