معارفه دانش آموزان منتخب در انتخابات شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی نامشهود در مدرسه است که در صورت جدی گرفتن از سوی مسئولین مدارس می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد.

روز شنبه مورخ 11 آبان 1398 در برنامه صبحگاه پس از تلاوت آیاتی از کلام نور، اسامی دانش آموزان منتخب در انتخابات شورای دانش آموزی به ترتیب اخذ آراء قرائت گردید و دانش آموزان متعهد، علاقمند و با انگیزه شورای دانش آموزی در جایگاه اجرای مراسم صبحگاه حاضر شدند و ضمن تقدیر و تشکر از تمام کسانی که به ایشان رأی دادند، اهم برنامه ها و اهداف خود را بیان کردند و اعلام داشتند که انشاءالله رابط امین خوب و صادقی بین دوستان خود، کادر اجرایی دبیرستان و مدیریت محترم آموزشگاه خواهند بود.

امید آنکه با حضور فعال و پویای دانش آموزان منتخب سالی پر از موفقیت و فعالیتهای دانش آموز محور را سپری کنیم. آمین

برای یکایک دختران عزیزمان موفقیت و سربلندی آرزو مندیم .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20