نصب اسامی دانش آموزان ممتاز قرآنی در برد آموزشگاه

تابلو های آموزشگاه مزین به نام ستارگان قرآنی دبیرستان شد.

همت بلند، گام های استوار، توکل قلبی و توسلی از سر اخلاص سکوی پرواز دانش آموزان قرآنی دبیرستان شد.

دانش آموز خانم مائده میر مجتبایی قاری دبیرستان و دانش آموز خانم زهرا کرمانی حافظ قرآن ( حافظ 10 جزء قرآن ) مقام آوران دبیرستان در عرصه رقابت های آوایی مسابقات قرآن و معارف در سطح ناحیه 6 آموزش و پرورش شدند و اعلام این خبر مسرت آمیز در صبحگاه روز سه شنبه مورخ 4 دی ماه 1397 وجد و سرور و شادمانی وصف ناپذیری در بین دانش آموزان و هم کلاسی هایشان ایجاد کرد و مورد تشویق تمامی دانش آموزان و همکاران گرامی قرار گرفتند. همچنین نصب اسامی این عزیزان در تابلوهای آموزشگاه انگیزه و تشویقی است برای سایر علاقمندان در زمینه فعالیتهای قرآنی و شور و هیجان و انگیزه ای است برای خودشان در راستای نیل به اهدافی روشن و صعود قلل پیروزی در مراحل بعدی آمین. شایان ذکر است کسب این موفقیت با ارسال پیامک به اولیاء گرامی شان رسانده شد و با عرض تبریک به ایشان توفیقات روز افزونشان را از درگاه حضرت دوست آرزو نمودیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20